C++ {รูปแบบ}

รูปแบบ C++ การเขียนโปรแกรมรหัสที่มาภาษาก่อนที่จะแบ่งปันกับคนอื่น ๆ

HTML <style>, <script> การจัดรูปแบบ:

รูปแบบโค้ด C++

C++ จัดรูปแบบกระบวนการจัดรูปแบบหรือน่าเกลียด C++ รหัสที่จะทำให้การอ่านหรือตรงกับรูปแบบรหัสโครงการ มีตัวเลือกการจัดรูปแบบไม่กี่ที่มีอยู่:

วิธีการจัดรูปแบบ C++?

  • วางซอร์สโค้ดจากคลิปบอร์ดหรือโหลดจากแฟ้ม
  • กดปุ่ม แปลง
  • ซอร์สโค้ดในตัวแก้ไขจะถูกเขียนทับด้วยรูปแบบหนึ่ง
  • ใช้ ปุ่ม Copy เพื่อคัดลอกซอร์สโค้ดที่จัดรูปแบบไปยังคลิปบอร์ด