C++ {قالب}

قبل از اشتراک گذاری با دیگران، کد منبع زبان برنامه نویسی C++ را فرمت کنید

اچ تی ام ال < سبک >, < اسکریپت > قالب بندی:

فرمت C++ کد

فرمتتر C++ کد C++ فرمت نشده یا زشت را پردازش می کند تا قابل خواندن یا مطابقت با سبک کد پروژه باشد. چند گزینه قالب در دسترس وجود دارد:

چگونه C++ را قالب بندی کنیم؟

  • چسباندن کد منبع از کلیپ بورد یا بارگذاری از فایل
  • دکمه را فشار دهید تبدیل
  • کد منبع در ویرایشگر خواهد شد با یک فرمت رونویسی
  • برای کپی کردن کد منبع فرمت شده در کلیپ بورد از دکمه کپی استفاده کنید