ตัวจัดรูปแบบรหัส TypeScript

แอปพลิเคชันฟอร์แมตโค้ด TypeScript เป็นเครื่องมือที่จัดรูปแบบซอร์สโค้ดโดยอัตโนมัติทำให้มั่นใจถึงความสอดคล้องของสไตล์โค้ดและทำให้อ่านได้ง่าย