C # {รูปแบบ}

ฟอร์แมตซอร์สโค้ดภาษาการเขียนโปรแกรม C # ก่อนแชร์กับผู้อื่น

รูปแบบ HTML < >, < สคริปต์ > การจัดรูปแบบ:

การจัดรูปแบบรหัส C #

ตัวจัดรูปแบบ C# ประมวลผลรหัส C # ที่ไม่ได้ฟอร์แมตหรือน่าเกลียดเพื่อให้สามารถอ่านได้หรือจับคู่กับสไตล์โค้ดโครงการ มีตัวเลือกการจัดรูปแบบสองสามตัวให้เลือก:

วิธีการฟอร์แมตรหัส C #

  • วางซอร์สโค้ดจากคลิปบอร์ดหรือโหลดจากไฟล์
  • กดปุ่ม รูปแบบ
  • ซอร์สโค้ดในโปรแกรมแก้ไขจะถูกเขียนทับด้วยฟอร์แมต
  • ใช้ปุ่ม คัดลอก เพื่อคัดลอกซอร์สโค้ดที่จัดรูปแบบไปยังคลิปบอร์ด