C# {قالب}

فرمت C# کد منبع زبان برنامه نویسی قبل از به اشتراک گذاری به افراد دیگر

اچ تی ام ال < سبک >, < اسکریپت > قالب بندی:

قالب بندی کد C#

فرمت C# کد C# فرمت نشده یا زشت را پردازش می کند تا قابل خواندن یا مطابقت با سبک کد پروژه باشد. چند گزینه قالب در دسترس وجود دارد:

چگونه کد C# را فرمت کنیم؟

  • چسباندن کد منبع از کلیپ بورد یا بارگذاری از فایل
  • دکمه را فشار دهید تبدیل
  • کد منبع در ویرایشگر خواهد شد با یک فرمت رونویسی
  • برای کپی کردن کد منبع فرمت شده در کلیپ بورد از دکمه کپی استفاده کنید