แปลงรหัสโดยใช้ {ปัญญาประดิษฐ์}

วิธีการแปลรหัสแหล่งที่มาสามารถช่วยผลิตซอฟแวร์ chipy มากขึ้นและเชื่อถือได้ในบางกรณี งานนี้เป็นที่รู้จักกันเป็น transcompilation, transpilation หรือการแปลรหัส

การใช้ Artificial Intelligence (AI) เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยยกระดับวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนากำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น AI มีความสามารถในการสร้างและจัดการกับรหัสที่มา

แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกล่าสุดสำหรับการเขียนโค้ดได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถผลิตได้ รหัสที่น่าเชื่ออย่างไม่คาดคิดเมื่อได้รับการฝึกอบรมในปริมาณมหาศาลของข้อมูลและการออกแบบนวัตกรรมที่มีพันล้านพารามิเตอร์.

คุณสมบัติตัวแปลง

การแปลนิพจน์ที่ซับซ้อน
ประมวลผลเนื้อหาแบบอินไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความเห็น
จัดการซอร์สโค้ดที่ยังไม่สมบูรณ์
ความสามารถของ LLM ในการสรุปเมื่อแก้งานทั่วไปไม่ได้

ภาษาโปรแกรมที่รองรับ

การใช้งานออนไลน์ของ CodePorting สามารถที่จะแปลงรหัสที่มาจากการจัดอันดับหลายภาษาโปรแกรมไปยังอีก: C#, C++, Java และ Python แอพ
Python

AI + ไพทอน

AI แปลงข้อมูลโค้ดหลามที่มาเพื่อ Java หรือ C++

Java

AI + จาวา

AI ออนไลน์แปลงข้อมูลโค้ด Java ซอร์สโค้ดเพื่อ Python หรือ C++

C#

ไอ + C#

AI แปลง C# ข้อมูลโค้ดแหล่งที่มาเป็น C++

C++

เอไอ + C++

AI แปลง C++ ข้อมูลโค้ดที่มาเพื่อ Python, Java และ C#

วิธีการแปลงซอร์สโค้ดโดยใช้ codeporing AI แปลง?

  • เปิดปัญญาประดิษฐ์ หมวดหมู่
  • ค้นหาตัวแปลงซอร์สโค้ดโดยใช้คำค้นหายกตัวอย่างเช่นแบบสอบถามการค้นหาของ งูหลามเพื่อ C++ AI แปลง
  • เปิดตัวแปลง
  • ป้อนซอร์สโค้ดลงในตัวแก้ไขโค้ด หรือโหลดจากไฟล์ภายในเครื่อง
  • กดปุ่มแปลงและรอผลการค้นหา