แปลง PHP เป็น COBOL โดยใช้ AI

การแปลซอร์สโค้ดจาก PHP โดยใช้ AI เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจซอร์สโค้ด