แปลง Lua เป็น Ruby โดยใช้ AI

การแปลง Lua เป็น Ruby โดยใช้ AI เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจรหัส Lua