แปลง COBOL เป็น Lua โดยใช้ AI

การแปลซอร์สโค้ดจาก COBOL โดยใช้ AI เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจซอร์สโค้ด