فرمت ساز کد C ++

برنامه فرمت ساز کد C ++ ابزاری است که به طور خودکار کد منبع را فرمت می کند، سازگاری سبک کد را تضمین می کند و خواندن آن را آسان می کند