جاوا {فرمت}

قبل از اشتراک گذاری با دیگران، کد منبع زبان برنامه نویسی جاوا را فرمت کنید

اچ تی ام ال < سبک >, < اسکریپت > قالب بندی:

قالب بندی کد جاوا

فرمت‌کننده جاوا کدهای Java بدون قالب یا زشت را پردازش می‌کند تا خوانا یا مطابق با سبک کد پروژه باشد. چند گزینه فرمت کننده موجود است:

چگونه کد جاوا را فرمت کنیم؟

  • چسباندن کد منبع از کلیپ بورد یا بارگذاری از فایل
  • دکمه را فشار دهید تبدیل
  • کد منبع در ویرایشگر خواهد شد با یک فرمت رونویسی
  • برای کپی کردن کد منبع فرمت شده در کلیپ بورد از دکمه کپی استفاده کنید