با استفاده از هوش مصنوعی، Ruby را به PHP تبدیل کنید

ترجمه کد منبع به منبع از Ruby با استفاده از هوش مصنوعی شامل استفاده از تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی (NLP) و الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل و درک کد منبع است.