با استفاده از هوش مصنوعی، Lua را به Rust تبدیل کنید

ترجمه کد منبع به منبع از Lua با استفاده از هوش مصنوعی شامل استفاده از تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی (NLP) و الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل و درک کد منبع است.