با استفاده از هوش مصنوعی، C++ را به Lua تبدیل کنید

ترجمه کد منبع به منبع از C++ با استفاده از هوش مصنوعی شامل استفاده از تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی (NLP) و الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل و درک کد منبع است.